De school heeft een School Ondersteuning Plan (SOP), dat volgens de kaders van het Samenwerkingsverband VO Zutphen is opgesteld. Hierbij vindt u het stroomschema van de ondersteuningsroute. Wilt u meer informatie of het gehele SOP opvragen, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw M. Besselink 

Wilt u het stroomschema als PDF bekijken, printen en/of opslaan? Klik dan hier!

Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u thuis een informatiebrief met daarin de informatie voor het nieuwe schooljaar.

Lees meer

Lesmethoden
Bij ons op school wordt er gewerkt met en in, verschillende niveaus.

Lees meer

Bij ons op school wordt, naast de nodige aandacht voor de praktijkvakken, ook dagelijks aandacht besteed aan theorie. Het streven is om iedere dag de vakken Nederlands en rekenen aan te bieden aan onze leerlingen.

Lees meer

Op Praktijkonderwijs Zutphen werken wij tijdens de vakken Nederlands, rekenen /wiskunde en Engels in niveaugroepen.

Lees meer

Goed presteren en optimaal leren kan alleen in een omgeving waar leerlingen zich op hun gemak voelen. Presteren gaat echter niet altijd vanzelf, soms hebben leerlingen een steuntje in de rug nodig. Het Praktijkonderwijs Zutphen biedt twee vormen van begeleiding:

1. basisondersteuning voor alle leerlingen, denk hierbij aan de mentor.
2. extra ondersteuning voor specifieke doelgroepen; denk hierbij aan een onderwijsgeneralist, School Maatschappelijk Werk of extra ondersteuning door de orthopedagoog.

Lees meer