De school heeft een School Ondersteuning Plan (SOP), dat volgens de kaders van het Samenwerkingsverband VO Zutphen is opgesteld. Hierbij vindt u het stroomschema van de ondersteuningsroute. Wilt u meer informatie of het gehele SOP opvragen, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw M. Besselink 

Wilt u het stroomschema als PDF bekijken, printen en/of opslaan? Klik dan hier!Gezonde School

We hebben het doel gesteld om een Gezonde School te worden. Een Gezonde School ben je niet zomaar. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kunt kiezen uit verschillende onderwerpen en wij hebben gekozen voor bewegen en gezonde voeding.

Voeding
Met gezonde voeding zijn we binnen de hele school aan het werk. Leerlingen worden bewust gemaakt van wat ze eten, wat er in het eten zit en wat je aan voedingsstoffen nodig hebt. In de verschillende lessen wordt hier aandacht aan besteed. Op korte termijn voldoen alle lessen om het vignet Gezonde School aan te vragen.

Gouden Schoolkantine Schaal
We hebben een schoolkantine, die wij counter noemen. In de counter kunnen leerlingen tegen een kostprijs eten en drinken kopen. Om te voldoen aan de regels voor de Gouden Schoolkantine Schaal liggen er 80% betere keuzes en 20% uitzondering in de counter liggen.

Wij hanteren twee principes bij de kantine op onze school.
•    Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de richtlijnen Gezondere Kantines
•    Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie

Wij voldoen aan deze eisen en zijn er trots op dat we de Gouden Schoolkantine Schaal mogen ontvangen.

Bewegen
Voor het bewegen hebben we vanuit de gemeente uren gekregen voor een sportcoach. De vakdocent bewegingsonderwijs heeft uitbreiding van zijn uren gekregen en kan buiten schooltijd de leerlingen ondersteunen bij de sportclubs. Doordat de sportclubs de sportcoach regelmatig zien, merken we dat dit ook stimulerend werkt om leerlingen te laten blijven sporten.

In leerjaar 1 en 2 kunnen leerlingen wekelijks op de vrijdagmiddag kiezen uit verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Hierin zitten verschillende vormen van sporten bij een sportclub.

Vanaf dit schooljaar hebben alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 dagelijks het Zutphens kwartiertje. Dit is een kwartier waar ze samen met de klas gaan wandelen. De docent kan zelf bepalen op welk moment van de dag dit gebeurt. Bewegen is gezond en na dat kwartiertje met frisse lucht hebben leerlingen weer ruimte om de lesstof op te nemen.

Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u thuis een informatiebrief met daarin de informatie voor het nieuwe schooljaar.

Lees meer

Lesmethoden
Bij ons op school wordt er gewerkt met en in, verschillende niveaus.

Lees meer

Bij ons op school wordt, naast de nodige aandacht voor de praktijkvakken, ook dagelijks aandacht besteed aan theorie. Het streven is om iedere dag de vakken Nederlands en rekenen aan te bieden aan onze leerlingen.

Lees meer

Op Praktijkonderwijs Zutphen werken wij tijdens de vakken Nederlands, rekenen /wiskunde en Engels in niveaugroepen.

Lees meer