Stagebrochure

Om de ouders en stagebedrijven die onze leerlingen begeleiden te informeren hebben we een stagebrochure ontwikkeld.

Deze brochure legt uit welke stagefasen de leerlingen doorlopen en welke rechten en plichten alle partijen hebben tijdens de stage. Ook geeft het een duidelijk beeld van de begeleiding vanuit Praktijkonderwijs Zutphen. Zo is alles helder en duidelijk voor alle partijen en weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Klik op de afbeelding om de stagebrochure te openen.