Aanmelden

Praktijkonderwijs Zutphen is een openbare school. De school staat open voor alle leerlingen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) praktijkonderwijs.

Praktijkonderwijs

Aanmeldingsformulier

Praktijkonderwijs Zutphen is een openbare school. De school staat open voor alle leerlingen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) praktijkonderwijs.

De leerlingen komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs.  Onze leerlingen vinden leren op school moeilijk, zij leren door o.a. in de praktijk te doen. Daarmee halen ze bewijzen zoals beoordelingen, certificaten, getuigschriften en/of diploma's die belangrijk zijn voor een kans op werk.

Het onderwijs op een praktijkschool is gebaseerd op vier domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Deze domeinen zijn, met hun doelen, verbonden met de vakken die de leerlingen krijgen op school.

We begeleiden leerlingen naar een vorm van betaald werken en zelfstandig meedoen in de maatschappij met alle rechten en plichten die daarbij horen en/of doorleren op het MBO.

Als de leerling 18 jaar is, verlaat hij/zij de school met een getuigschrift van Praktijkonderwijs Zutphen.

Aanmelding en toelating

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring is wettelijk verplicht.  De verklaring wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV) regio Zutphen.

SWV-regio Zutphen is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband werken 8 scholen voor voortgezet onderwijs en 6 organisaties voor voortgezet speciaal onderwijs samen om voor elke jongere een passende onderwijsplek te bieden en waar noodzakelijk passende ondersteuning aan de leerlingen en leerkrachten. SWV-regio Zutphen strekt zich uit over 5 gemeenten: Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond & Kranenburg), Brummen, Rheden (de kernen Dieren, de Steeg, Ellecom, Leuvenheim), Rozendaal en Zutphen.

Praktijkonderwijs Zutphen regelt de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring. Ouders melden aan én geven door ondertekening toestemming voor de aanvraag, het doorgeven van informatie en het registreren van gegevens binnen de school en aan het Samenwerkingsverband. (Zie “Aanmeldingsformulier” en "Toestemmingsformulier bespreking toewijzingscommissie”)

De aanmelding, het onderwijskundig rapport, de test-/toetsgegevens en de instemming van de ouders gaan naar de SWV-Regio Zutphen. Deze beslist uiteindelijk over de plaatsing op het Praktijkonderwijs.

Plaatsing

Voor iedere leerling die start op Praktijkonderwijs Zutphen maakt de school een Startdocument met een ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft en welke belemmeringen en bevorderingen hierbij een rol spelen. De school gebruikt hiervoor het onderwijskundig rapport, het psychologisch onderzoek, eventueel aanvullend onderzoek, gesprekken met ouders en leerling (tijdens het kennismakingsgesprek) en de warme overdracht van de vorige school. Ouders en leerling moeten binnen zes weken na start van het schooljaar het ontwikkelingsplan hebben gelezen en ondertekend. Zo staat dit in de wet beschreven.

Daarnaast is het ontwikkelingsperspectief onderdeel van Mijn Ontwikkel Plan (MOP) dat de school voor iedere leerling maakt.

• De aanmelding voor leerjaar 1 en 2 kunt u sturen naar:


mevr. N. Rutgers
Praktijkonderwijs Zutphen
t.a.v. mevr. N. RutgersPaulus Potterstraat 12A
7204 CV Zutphen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0575 515982

• De aanmelding voor leerjaar 3, 4 en 5 kunt u sturen naar:

dhr. F. Hubert
dhr. F. Hubert
Praktijkonderwijs Zutphen                      
t.a.v. dhr. F. Hubert
Paulus Potterstraat 12A
7204 CV Zutphen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0575 515982