Nazorg is er om een leerling te ondersteunen na uitstroom.

Na uitstroom zijn we er nog minimaal 2 jaar om een leerling te ondersteunen.

Dit houdt in dat we per schooljaar minimaal 2 keer contact zoeken.

Wat doet nazorg?

Nazorg is een functie binnen Praktijkonderwijs Zutphen met een doorverwijzende, ondersteunende en bemiddelende rol binnen het netwerk in de regio.  

Het doel van Nazorg is om de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in onderwijs en/of werk te voorkomen (preventief handelen). Wanneer er sprake is van uitval, willen wij z.s.m. die begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen om hervatting van deelname in de maatschappij te bewerkstelligen. 

Wij signaleren , ondersteunen en verwijzen door wanneer dit gewenst en noodzakelijk is. Dit kunnen wij alleen als we weten waar we naartoe kunnen doorverwijzen. Daarom is één van de doelen van nazorg ook het netwerk en de zorgomgeving van de regio Zutphen goed in beeld te hebben.

Daarnaast kunnen oud-leerlingen altijd met vragen bij ons terecht.

 

Een aantal taken waaruit nazorg zou kunnen bestaan:

- hulp bieden voor het behouden van een baan.
- begeleiding op de werkvloer (in samenwerking met het bedrijf).
- aanmelden Participatiewet of anders bij het Plein-Delta en andere gemeenten
- aanvragen van Wajong.
- zoeken naar een nieuwe baan.
- zoeken naar een andere opleiding.
- inschrijven bij een andere opleiding.
- hulp bij het maken van een sollicitatiebrief en/of CV. 
- voorbereiden op een sollicitatiegesprek.
- doorverwijzen naar een andere instantie.
- vraagbaak zijn.
- en nog veel meer…