Leerlingenzorg

Goed presteren en optimaal leren kan alleen in een omgeving waar leerlingen zich op hun gemak voelen. Presteren gaat echter niet altijd vanzelf, soms hebben leerlingen een steuntje in de rug nodig. Het Praktijkonderwijs Zutphen biedt twee vormen van begeleiding:

1. basisondersteuning voor alle leerlingen, denk hierbij aan de mentor.
2. extra ondersteuning  voor specifieke doelgroepen, denk hierbij aan een onderwijsgeneralist, School Maatschappelijk Werk of extra ondersteuning door de orthopedagoog-generalist.

Zorgaanbod

De school kent een uitgebreide zorgstructuur met een zorgcoördinator, orthopedagoog- generalist, onderwijsgeneralist, logopedist. Binnen deze structuur is sprake van een nauwe samenwerking.
De orthopedagoog ondersteunt niet alleen mentoren/docenten met een hulpvraag, maar voert ook gesprekken met leerlingen indien nodig. Verder wordt, waar nodig, externe ondersteuning gezocht bij Leerplicht, GGD, CJG, gezinsgeneralist, etc.
De zorgcoördinator is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg.
Voor het ondersteunen van mentoren in de begeleiding van leerlingen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied beschikt het Praktijkonderwijs Zutphen over het Intern Leerlingen Overleg. Het ILO  bestaat uit: zorgcoördinator, orthopedagoog, en teamleiders . Daarnaast kan het ILO een beroep doen op de inzet van schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, de onderwijsgeneralist, de gezinsgeneralist, leerplicht, de wijkagent, Ambiq.

De leerling wordt via de mentor aangemeld bij de zorgcoördinator, die op haar beurt zorgt voor de inzet van één van de leerlingbegeleiders.
Iedere week wordt een Intern Leerlingen Overleg (ILO)gevoerd, waarbij de leerplicht en de jeugdarts regelmatig aanwezig zijn.

Voor uitgebreide informatie over de zorgstructuur en het zorgaanbod op onze school kunt u hier meer informatie lezen.

Mijn Ontwikkel Plan (MOP)  
Voor alle leerlingen die op het Praktijkonderwijs zitten, moet een handelingsplan worden opgesteld. Dit doen wij in de vorm van een  Mijn Ontwikkeling Plan (landelijk IOP = Individueel Ontwikkel Plan).

Het MOP vormt de kern van een vraaggestuurde aanpak van de ontwikkeling van leerlingen op weg naar een arbeidsplaats en een zelfstandig bestaan in de samenleving. 

Het MOP wordt door de leerling samen met zijn mentor opgesteld en regelmatig geëvalueerd. Ook ouders worden hierbij betrokken d.m.v. speciale ouderavonden waar de ouders/verzorgers en de leerling samen met de mentor het MOP bespreken. 

De resultaten van de ontwikkeling die de leerling doormaakt en de doelen en leerlijnen voor de aankomende periode worden zichtbaar in het digitale leerlingbegeleidingssyteem Presentis. Hierin laat de leerling zien wat hij of zij geleerd heeft en waaraan de aankomende tijd gewerkt zal worden.

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Op dit dossier is de Wet van de Persoonsregistratie van toepassing. U kunt als ouder(s) / verzorger(s) inzage vragen in het dossier. Vijf jaar na het verlaten van de school wordt het dossier vernietigd.

M.b.t. de leerlingenzorg kunt u contact opnemen met zorgcoördinator mevrouw M. Besselink.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.