Ziek melden, absentie en verlof

Bij afwezigheid of ziekte dient zowel de school als het stagebedrijf (vanaf leerjaar 3) in kennis te worden gesteld.

U kunt uw kind tussen 7.30 uur en 8.15 uur ziek melden op school op nummer: 0575-515982.
Ziek melden bij het stagebedrijf gaat volgens de regels van het stagebedrijf.

Ongeoorloofd afwezig

Absentieregistratie en controle op absentie: de school houdt de absentie en het te laat komen nauwkeurig bij van de leerlingen. Iedere morgen, na het begin van de lessen wordt er een ronde gemaakt en de absenten vergeleken met de afgemelde leerlingen. Blijkt dat er leerlingen ongeoorloofd absent zijn, dan zal er vanuit school actie ondernomen worden: het bellen van de ouders/verzorgers – huisbezoek/controle, ouders op school verzoeken en in enkele gevallen kan het leiden tot aangifte bij de leerplichtambtenaar. 

Extra verlof-schoolverlof

Bij bepaalde omstandigheden kan een leerplichtige leerling schoolverlof krijgen, buiten de door de school vastgestelde vakantiedagen. De school moet zich wel aan de wet houden.
U dient dit schriftelijk aan te vragen bij de directeur met omschrijving van de reden en de duur van het buitengewoon verlof (ten hoogste 10 dgn) Indien langer dan 10 dagen moet de aanvraag bij de leerplichtambtenaar komen. Buitengewoon verlof wordt alleen bij gewichtige redenen gegeven.