Visie en Missie

o Wij bieden onderwijs aan moeilijk lerende jongeren met een Pro-beschikking.
o Zonder ons type onderwijs valt de doelgroep in een vacuüm; op dit moment bestaat er geen schooltype dat gelijk is aan het Praktijkonderwijs.
o Wij scholen en vormen jongeren in de domeinen werken, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap.
o Jongeren worden binnen de vier domeinen begeleid in het proces van kiezen en het accepteren van de consequenties die uit die keuzes voortvloeien.
o Een jongere telt mee; wordt gezien.
o Wij zijn met ons goed geoutilleerde gebouw in staat om specifieke cursussen en opleidingen aan te bieden in de richtingen Bouw/Groen/Horeca/Verzorging/Techniek/Detail en Magazijn.

Onze ambities zijn
o Elke jongere vindt een plek die bij haar/hem past. Wij garanderen voor iedere jongere toekomst en perspectief, of het nu arbeid of vervolgonderwijs is
o De jongere doet er toe, óók als zij/hij de school verlaat
o Niemand hoeft/ komt bij ons of na ons thuis te zitten. Wij kennen een sluitende aanpak naar wonen, werken en/of verdere scholing, vrije tijd en burgerschap

Visie (waar gaan we voor)
De jongere staat op Praktijkonderwijs Zutphen centraal en heeft de regie in zijn ontwikkeling. De jongere werkt doelgericht samen met zijn ouders/verzorgers en de school, met haar netwerk. De jongere maakt op zijn eigen wijze gebruik van zijn mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen onze samenleving.

Missie (waar staan we voor)
Na het doorlopen van het Praktijkonderwijs Zutphen kan de jongere zo zelfstandig en volwaardig mogelijk maatschappelijk participeren. Hij is in staat, zo mogelijk, zelfstandig te werken, te leren, te wonen en zijn vrije tijd zinvol te besteden.

Om dit te kunnen, moet de jongere een aantal vakoverstijgende algemene en praktische competenties ontwikkelen. De praktische competenties zijn passend bij het beroep van de jongere. Het Praktijkonderwijs Zutphen gaat hierbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de jongere. We doen dit op onze eigen wijze. Onze slogan blijft ‘Eigenwijs verder komen’.

Onze slagzin luidt dan ook niet voor niets:
‘Praktijkonderwijs Zutphen; eigenwijs verder komen’