Gezonde School

Voedingsbeleid -  Praktijkonderwijs Zutphen

1.    Waarom voedingsbeleid op school?
2.    Kantine/ counter
3.    Automaten
4.    Speciale gelegenheden
5.    Omgeving
6.    Betrokkenheid
7.    Signalering
8.    Educatie
9.    Horeca1.    Waarom voedingsbeleid op school (visie)?

Een voedingsbeleid kan het ouders en school zoveel makkelijker maken. Stelt heldere grenzen over wat je als school gezond en passend vindt binnen een gezonde opvoeding.
Leerlingen verblijven een groot deel van de dag op school, met meerdere eet- en drinkmomenten. De school speelt zodoende een belangrijke rol in het eet- en drinkgedrag van de leerlingen.

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de counter, de koffiebar (alleen voor bovenbouw leerlingen) en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen. In de counter kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Er wordt regelmatig met de betrokkenen overlegd welke verbeterstappen gemaakt kunnen worden.

2.    Kantine/ counter

Wij werken volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze een makkelijke keuze.

Om de Gouden schaal voor de Gezonde Schoolkantine te mogen ontvangen, voldoen wij aan de volgende 3 basisregels:

1.    De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

2.    Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

3.    De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. Tijdens de openingstijden van de counter staat een watertapje waar leerlingen water kunnen pakken. Bordje met slogan: heb jij je water al gehad vandaag? In de drankautomaat zitten verschillende soorten flesjes water (met/zonder prik en met/zonder smaakje).

Andere uitgangspunten t.a.v.de counter en koffiebar:
- In de kleine pauze is alles 0,30 cent en in de grote pauze 0,50 cent.
- In de school wordt geen reclame gemaakt voor ongezonde producten.
- Jaarlijks wordt de leerlingenraad gevraagd naar hun tips en tops voor de counter en de gezonde school.
- Stimuleren proeven. Twee x per week soep en 3 x per week fruit aanbieden.
- In de automaat wordt alles voor inkoopprijs aangeboden. Flesje water € 0,50.
- Met de docent verzorging hebben wij afgesproken dat zij ieder jaar het aanbod checkt via de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteert. Als er nieuwe producten worden toegevoegd, dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan betere-keuzecriteria.


3.    Automaten

- In de automaten worden  80% gezondere frisdranken aangeboden naast de 20% minder gezonde producten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.
- Bovenbouwleerlingen mogen gratis koffie, water, thee, fruit of eigen gemaakte soep bestellen in de koffiebar om zo de pauzemomenten in de toekomstige arbeidssituatie te simuleren en te oefenen.


4.    Speciale gelegenheden

Info en ouderavond: Koffie, thee, water met fruit of cake van volkorenmeel
Certificatenmiddag: Petitfour, koffie, thee en water met fruit/ munt
                                   Blokjes 30+kaas, worst en rauwkost

Acquisitie dag:  Volkoren/bruinbrood met kaas en/of worst
                            Water en stuk fruit en een gezonde reep/koekje

Slotavond: Petitfour, koffie , thee, water en frisdranken.
                    BBQ, vegetarisch, groenten, brood, salade en fruit
                      
Mozaïekdag: Bruinbrood met kaas, worst en gebakken ei
                       Water, vruchtendrank (pakje) en stuk fruit

Sinterklaas bovenbouw: Speculaaspop en chocolademelk
Sinterklaas onderbouw: Speculaaspop en chocolademelk

Schoolreisjes onderbouw: Bruin broodje kaas, kipfilet, krentenbol en appel
Schoolreis derdejaars: Bruin broodje kaas, kipfilet, krentenbol en appel
Schoolreis bovenbouw 4 en 5e: Flesje water
Sportdag onderbouw: Flesje water en een stuk fruit
Voetbaltoernooi: Water, fruit en gezond tussendoortje
Kerst bovenbouw: Oliebollen  en krentenbollen
Kerst onderbouw: Alle lln nemen iets mee voor de kerstbrunch
Kerstdisco: Bittergarnituur, frisdranken en water
Laatste schooldag: BBQ, vegetarisch, fruitspies, groenten en salade, water, waterijsje en cornetto, wraps, fruitspies, noten-/groenteballetjes, cake met volkorenmeel, blokjes kaas (30+)
Open Dag: 1e ronde: gezonde reep of koek, water, frisdrank, koffie of thee.
2e ronde: bruinbroodje met kaas of worst
Als dank voor de leerling : gezonde reep en blikje frisdrank
Voortgangsgesprekken: koffie/ thee met fruit of cake van volkoren speltmeel

5. Omgeving

- Geen blikjes energydrank in school.
- Onze leerlingen en het personeel kunnen eenvoudig zelf watertappen bij de kranen met een tapi in de theorielokalen en bij een watertap in de counter.
- Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school en via nieuwsbrieven.
- In elke pauze is er toezicht in de counter.
- Onderbouwleerlingen mogen in pauzes niet van het schoolplein af.
- Ouders worden geïnformeerd door ouderraad en medezeggenschapsraad. Op de site komt een recept van de maand.
- Ouders maken we steeds attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.
- In alle theorielokalen zijn tapi’s en kunnen de leerlingen altijd water pakken.

6. Betrokkenheid

- Leerlingen zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine, de leerlingen helpen met het bereiden van de broodjes tijdens de lessen.
- Leerlingen worden aangesproken op het geldende voedingsbeleid.
- Docenten zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine.
- De directie is actief betrokken bij het aanbod in de kantine.
- Het aanbod in de kantine beheren  we zelf en hierdoor kunnen we snel inspelen op         ontwikkelingen en hebben we de gezonde school zelf in de hand.
- Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school.
- Medewerkers geven het goede voorbeeld wat betreft gezond eten en drinken.
- Er is met regelmaat contact met de GGD in de regio met betrekking tot het aanbod in de kantine.

7. Signalering

- Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen ( 1 x per 4 jaar EMOVO-vragenlijst (GGD) en in leerjaar 1 informatie via schoolarts: lengte, gewicht en gehoortest).
- Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ILO-team/ zorgcoördinator/jeugdarts aangewezen.
- De mentor is de spil in het geheel in de lessen, het signaleren en het eerste aanspreekpunt; doorverwijzing van te zware kinderen naar de schoolarts. De schoolarts blijft hier met enige regelmaat op attenderen.
-    Wanneer worden ouders betrokken/benaderd? Bij zorgen is er contact via de mentor met ouders en vraagt het meer, dan wordt de leerling aangemeld ter bespreking in het ILO.

8. Educatie

- Er wordt structureel elk schooljaar en in elk leerjaar aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen.
- Wij bieden thema’s aan over voeding en leefstijl tijdens het vak burgerschap.
In deze lessen komt het thema ‘voeding en vertering’ aan bod.

9. Horeca

- Het koken bij horeca is niet altijd gezond. De docent noemt dat ‘horeca-koken’ anders is dan thuis koken. Bijvoorbeeld door te noemen hoeveel groenten leerlingen eigenlijk nodig hebben;
- Aandacht voor de portiegrootte die de leerlingen eten (portiegrootte is gehalveerd).
- Tijdens het eten van het klaargemaakte eten, mogen de leerlingen geen saus.
- Leerlingen moeten alles proeven.
- Zoveel mogelijk gebruik maken van seizoensgroenten;
- Zoveel mogelijk gebruik maken van de groenten uit de groentetuin;
Wij hebben een eigen schooltuin. De producten uit de schooltuin worden gebruikt bij het bereiden van producten in de kantine. Zoals rucola op een broodje of snackgroenten.