De gezonde school


Gezonde School


Onze school draagt bij aan de gezondheid van onze leerlingen en het personeel. Als school vinden wij gezondheid belangrijk. Dit betekent dat de school stimuleert tot een actieve en gezonde leefstijl.

Een Gezonde School ben je niet zomaar. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kunt kiezen uit verschillende onderwerpen. Wij zijn op dit moment een Gezonde School op de thema’s voeding en sport & bewegen. Daarnaast zijn wij bezig om het vignet relaties & seksualiteit te halen.

Voeding

Leerlingen verblijven een groot deel van de dag op school, met meerdere eet- en drinkmomenten. De school speelt zodoende een belangrijke rol in het eet- en drinkgedrag van de leerlingen.

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de counter, de koffiebar (alleen voor bovenbouwleerlingen) en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen. In de counter kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Er wordt regelmatig met de betrokkenen overlegd welke verbeterstappen gemaakt kunnen worden.

Gouden Schoolkantine Schaal
We hebben een schoolkantine, die wij counter noemen. In de counter kunnen leerlingen tegen een kostprijs eten en drinken kopen. Om te voldoen aan de regels voor de Gouden Schoolkantine Schaal liggen er 80% betere keuzes en 20% uitzondering in de counter.

Wij hanteren twee principes bij de kantine op onze school.

-    Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de richtlijnen Gezondere Kantines.
-    Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan.

Wij voldoen aan deze eisen en zijn er trots op dat we de Gouden Schoolkantine Schaal hebben.

Bewegen

Voor het bewegen hebben we vanuit de gemeente uren gekregen voor een sportcoach. De vakdocent bewegingsonderwijs heeft uitbreiding van zijn uren gekregen en kan buiten schooltijd de leerlingen ondersteunen bij de sportclubs. Doordat de sportclubs de sportcoach regelmatig zien, merken we dat dit ook stimulerend werkt om leerlingen te laten blijven sporten.

In leerjaar 1 en 2 kunnen leerlingen wekelijks op de vrijdagmiddag kiezen uit verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Hierin zitten verschillende vormen van sporten bij een sportclub.

Vanaf dit schooljaar hebben alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 dagelijks het Zutphens kwartiertje. Dit is een kwartier waar ze samen met de klas gaan wandelen. De docent kan zelf bepalen op welk moment van de dag dit gebeurt. Bewegen is gezond en na dat kwartiertje frisse lucht hebben leerlingen weer ruimte om de lesstof op te nemen.

Seksualiteit & relaties

Praktijkonderwijs Zutphen is een school die leerlingen een positieve kijk op liefde en seksualiteit meegeeft, weerbaar maakt en waarden en normen meegeeft, zodat onze leerlingen verantwoorde keuzes kunnen maken met betrekking tot relaties en seksualiteit.

Uitgangspunt voor onze lessen seksuele vorming, de signalering en opvang van leerlingen (in het geval van niet adequaat seksueel gedrag)  zijn de leer- en leefregels van Praktijkonderwijs Zutphen. Onze leer- en leefregels zijn:

  • ik doe ertoe.
  • de ander doet ertoe.
  • de omgeving, spullen van onszelf en van de ander doen ertoe.
  • in mijn gedrag laat ik dit zien/kun je dit merken.
  • ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn gedrag.
  • natuurlijk mag ik fouten maken. In dat geval herstel ik dit met de betrokkenen.

Meer weten over de Gezonde School? Klik hier voor ons beleidsplan Gezonde School.