Vakken en lessentabel

Lesmethoden
Bij ons op school wordt er gewerkt met en in, verschillende niveaus.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de PRO-klassen en de PRO-PLUS-klassen. Plaatsing in deze klassen wordt gedaan in samenspraak met de school van herkomst en hangt daarnaast af van sociaal-emotionele ontwikkeling, onderwijskundige rapporten en cognitieve mogelijkheden van de leerling. Alle leerlingen krijgen les op hun eigen niveau en we stemmen de keuze van de methodieken hierop af.

Aanvankelijk krijgt de leerling veelal les uit dezelfde methodieken als in de PRO-PLUS klas; het verschil met de PRO-PLUS-klas zit hem vooral in de differentiatie (beoordeling, tempo en niveau). Daarnaast worden er in de PRO-PLUS-klas methodieken aangeboden die aansluiten bij VMBO-BB. Dit als extra verrijking en om de eventuele doorstroom mogelijk te maken.

Als vanzelfsprekend sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de talenten van de leerling en waar blijkt dat de leerling meer aan kan of juist meer aandacht nodig heeft, passen wij het onderwijsprogramma hierop aan.

De inhoud van ons lesprogramma voor Nederlands en rekenen sluit aan bij de Referentieniveaus van Meijerink, waarbij 1F landelijk streefniveau is voor Praktijkonderwijs.

Rooster
Onze school werkt met een vast rooster voor een heel schooljaar.  We streven naar zo min mogelijk lesuitval. Wij zorgen er in ieder geval voor, dat een leerling geen tussenuren heeft.

  1e uur 08.20 uur - 09.10 uur
  2e uur 09.10 uur - 10.00 uur
  Pauze  10.00 uur - 10.15 uur
  3e uur 10.15 uur - 11.05 uur
  4e uur 11.05 uur - 11.55 uur
  Pauze  11.55 uur - 12.15 uur
  5e uur 12.15 uur - 13.05 uur
  6e uur 13.05 uur - 13.55 uur
  Pauze  13.55 uur - 14.10 uur
  7e uur 14.10 uur - 15.00 uur