Presentis

Digitaal leerlingbegeleidingssysteem voor vraaggericht onderwijs en begeleiding. Zelf verantwoordelijk zijn voor je leerlijn en persoonlijke ontwikkeling.

 Ons startpunt is de leerling, die staat centraal. Niet praten over de leerling, maar met de leerling!

Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelproces. Ieder ontwikkelproces is daarom uniek. Presentis is ontwikkeld om er voor te zorgen dat de leerling, ouders en professionals onderling op de hoogte zijn van alle facetten van het ontwikkelproces van de leerling. Een digitaal leerlingbegeleidingssysteem in plaats van een leerlingvolgsysteem.

De leerling kan en mag zijn eigen dossier op veel gebieden bijhouden. De leerling kijkt naar zichzelf en reflecteert op zijn/haar werk, handelen en gedrag. Er wordt een digitaal portfolio opgebouwd op een eenvoudige en begrijpbare manier. 

Voor de professionele begeleiding en ondersteuning houden de medewerkers van onze school de ontwikkeling van de leerling samen met de leerling bij in Presentis. U kunt hierbij denken aan start- en groeidocument, individueel ontwikkelplan en handelingsplannen, ontwikkelgesprekken, beoordelingen van (school-eigen of landelijke) leerlijnen en competenties, interne en externe leerlingenzorg, contactregistraties, logboeken en aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt zowel door de mentor, praktijkbegeleiders als ook het zorgteam, nazorg en de docenten. Altijd samen met of in overleg met de leerling.

Ouders en leerlingen ontvangen ieder een eigen inlogcode. De leerlingen hebben zoals gezegd een actieve rol in Presentis en zullen dus ook zelf veel zaken bijhouden en regelen in Presentis. De ouders kunnen/mogen meekijken en zijn, wanneer zij dit doen, meer op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt m.b.t. hun eigen zoon/dochter.