Niveaugroepen

Op Praktijkonderwijs Zutphen werken wij tijdens de vakken Nederlands, rekenen /wiskunde en Engels in niveaugroepen.

Deze niveaugroepen variëren van Op weg naar 1F t/m 3F. Iedere leerling werkt binnen zijn niveaugroep op zijn eigen niveau en krijgt iedere dag instructie volgens het Directe Instructie Model. 

We nemen twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen af, om de voortgang te kunnen meten. Op grond van de resultaten passen wij desgewenst de niveaugroepen en het onderwijsaanbod aan, om zo beter aan te blijven sluiten bij de onderwijsbehoefte en het niveau van de leerling.

Daarnaast gebruiken we landelijke toetsen om te bepalen of het gewenste niveau wordt beheerst. Op grond van deze gegevens kunnen wij ons onderwijsprogramma en de onderwijsbehoefte van de individuele leerling beter vorm geven.