Niveaugroepen

Op Praktijkonderwijs Zutphen werken wij tijdens de vakken Nederlands, rekenen /wiskunde en Engels in niveaugroepen.

Deze niveaugroepen variëren van Op weg naar 1F t/m 3F. Iedere leerling werkt binnen zijn niveaugroep op zijn eigen niveau en krijgt iedere dag instructie volgens het Directe Instructie Model. 

Als de leerling zijn niveau heeft doorgewerkt, nemen wij instellingsexamens af om te bekijken of het niveau is behaald en wordt beheerst.  Als het examen wordt behaald, stroomt de leerling door naar het volgend niveau. Mocht dit niet het geval zijn, wordt er een herhaling van de lesstof aangeboden om vervolgens  het instellingsexamen te kunnen herkansen.

Daarnaast gebruiken we landelijke toetsen om te bepalen of het gewenste niveau wordt beheerst. Op grond van deze gegevens kunnen wij ons onderwijsprogramma en de onderwijsbehoefte van de individuele leerling beter vorm geven.