Leermiddelen en schoolspullen

Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u thuis een informatiebrief met daarin de informatie voor het nieuwe schooljaar.

Hierin kunt u ook lezen welke leermiddelen en schoolspullen u zelf aan moet schaffen. De boeken worden door de onderwijscoördinator besteld en tijdens de eerste schoolweek door de mentor/docent aan de leerlingen uitgedeeld.

In principe krijgen de leerlingen de boeken mee naar huis, maar het kan zijn dat er, in uitzonderlijke gevallen, boeken op school blijven of alleen in de klas gebruikt worden.

Bij verschillende methoden wordt gewerkt met online-opdrachten. Voor deze digitale manier van werken, worden door de onderwijscoördinator licenties aangevraagd. Hoe leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, wordt in de les uitgelegd door de mentor/docent.

Het gebruik van de boeken en licenties, wordt door school betaald. Vanuit de overheid krijgt de school een bedrag, om de leerlingen van boeken en licenties te voorzien.

Wij verwachten van de leerlingen dat zij op een goede manier met de boeken en licenties omgaan. Indien een boek tijdens het schooljaar beschadigd raakt door toedoen van uw kind, worden de kosten van het vervangen van dit boek aan het kind c.q. u doorberekend. Ook als de leerling een boek of werkboek kwijtraakt, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.