Directe instructiemodel

Bij ons op school wordt, naast de nodige aandacht voor de praktijkvakken, ook dagelijks aandacht besteed aan theorie. Het streven is om iedere dag de vakken Nederlands en rekenen aan te bieden aan onze leerlingen.

Tijdens de theorielessen geven wij les volgens het Directe Instructie Model: het Directe Instructie Model is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren.
Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het Directe Instructie Model rekening mee gehouden.

Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding.

De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben en sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.