Studiemiddag Personeel

11 november 2021

Reacties van 2 enthousiaste collega’s van de donderdagmiddaggroep

Met het personeel zijn we gestart met de training 'Omgaan met lastig gedrag, spanning en agressie'.
Deze training bestaat uit vier dagdelen en eind oktober zijn we met het hele team (in drie groepen) hiermee gestart.

Wat een leuke, nuchtere en humoristische trainers zijn de dames van
SMK- trainingen. Dames uit het werkveld die mooie voorbeelden uit de praktijk kunnen geven en die ook goed inspelen op onze vraagstukken.

De training begon met contact maken. Zelf moesten we hierbij denken aan de puppycursus die we onlangs met onze honden hebben gevolgd (beide bij een andere trainer overigens). Zonder contact geen reactie. Je kan dan nog zo roepen naar de hond, maar deze luistert echt niet. Contact maken hoeft niet veel moeite te kosten, maar is zo belangrijk.

Blijf observeren, gebruik in plaats van het woord “maar” het woordje “en”. Hierdoor krijgt een antwoord een hele andere betekenis. Als docenten willen we soms meteen naar de kern, naar een oplossing, waardoor we soms vergeten ècht te kijken en te luisteren.

De middag stond in het teken van eerlijke verhalen, de ABC-piramide, bewustwording en gewoon even de tijd nemen voor iemand. Een waardevolle middag, waarin er open gesproken werd met elkaar, waar samen gelachen en geleerd hebben.

We gingen naar huis met een huiswerkopdracht. Wij zijn benieuwd hoeveel collega’s de opdracht al gemaakt hebben. Op naar dagdeel 2.

Bewust geworden dat ook ik wel eens in fase 5 zit. Ik spuug niet, maar ik hoor mezelf wel eens in de auto reageren op verkeerssituaties. Slecht eigenlijk, of toch menselijk?

Al met al was de cursus pakkend voor mij! Onze groep heeft enorm gelachen. Ook door bewustwording van eigen tekorten of kwaliteiten van bepaalde collega’s. We waren open met voorbeelden en er werd geluisterd naar elkaar.

We hebben een leuke huiswerkopdracht meegekregen… misschien hebben sommige collega’s deze al ingevuld? Ik ben benieuw naar deel 2 van deze cursus!