Een goede start op Praktijkonderwijs Zutphen

06 november 2020

Informatie over een speciaal programma.

Vanuit de samenwerking van het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) is er al enige jaren een speciaal programma om de overstap van po naar vo te vergemakkelijken voor de schoolverlaters in groep 8.
Een deel van het programma vindt plaats in de periode dat de leerling nog op het po zit en na de zomervakantie gaat dit verder in de vorm van huiswerkbegeleiding. De begeleiding vindt plaats op school waar de leerling is aangemeld en na de zomervakantie zal starten.

Huiswerkbegeleiding voor de leerlingen uit leerjaar 1
Op de middelbare school krijgen kinderen meer huiswerk dan op de basisschool. Om dit goed te kunnen plannen, maken en bij te houden, biedt Lyceo in samenspraak met de verschillende vo-scholen huiswerkbegeleiding aan. Gedurende de maanden september, oktober, november en december is uw kind welkom in de huiswerkbegeleiding.


Dit schooljaar biedt onze school hiervoor de mogelijkheid op donderdagmiddag om 14.05 uur. Dit is aansluitend aan het lesrooster. Gemiddeld is er per 7 leerlingen één begeleider aanwezig. De leerlingen werken zelfstandig aan hun huiswerk. De begeleiders helpen met het maken van een planning. Ook kunnen zij huiswerk controleren en overhoren. De huiswerkbegeleiding en oefening van studievaardigheden biedt veel houvast in de eerste maanden van de middelbare school.

Om kennis te maken en doelen te stellen, was er in september een intakegesprek op het Praktijkonderwijs Zutphen waarbij elke leerling met zijn/haar ouders/verzorgers was uitgenodigd.
Hoewel deelname gratis en vrijwillig is, is het niet vrijblijvend. De leerling wordt op alle afgesproken momenten verwacht. In geval van ziekte of andere verhindering moet de leerling door de ouders/verzorgers worden afgemeld.

Na het project
Met de kerstvakantie eindigt het doorstroomproject. Na afloop van het programma volgt een eindgesprek met de leerling en de ouders/verzorgers. Praktijkonderwijs Zutphen wil kijken of er een mogelijkheid is om een vervolg te organiseren voor die leerlingen die deze begeleiding nog wat langer nodig hebben.