Stage-informatieavond 2020

06 maart 2020

Woensdagavond 4 maart jl. heeft wederom de stage-informatieavond plaatsgevonden.

Deze avond is een paar jaar geleden opgezet n.a.v.  een verzoek vanuit de ouderkwaliteitsraad en de vele vragen van leerlingen en ouders uit leerjaar 2. Sindsdien is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende, drukbezochte avond, waar veel belangstelling voor is.


Dat er een behoefte lag, bleek wel uit de grote opkomst. Zo’n 80 leerlingen en ouders hadden zich opgegeven voor deze avond.  Het was dan ook volle bak in de aula van onze school. De leerlingen van leerjaar 2 gaan volgend schooljaar naar de bovenbouw en een groot gedeelte van het onderwijsprogramma zal dan gaan bestaan uit stagelopen.
Teamleider  Hermien Bosma opende de avond en heette alle gasten welkom. Daarna nam  stagecoördinator Gerrit Rood het woord over en vertelde, met ondersteuning van een PowerPoint, het hele stageverhaal bij Praktijkonderwijs Zutphen.  
Veel ouders gaven na afloop aan, dat er veel rondom het stage lopen duidelijk is geworden. Het is daarom een vruchtbare en leerzame avond geworden voor zowel de leerlingen, de ouders en de school. Deze betrokkenheid is mooi om te zien.


Mochten n.a.v. de avond toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan er altijd contact op worden genomen met de mentor of stagecoördinator. Wij willen namelijk allemaal dat onze leerling een fijne en leerzame stagetijd tegemoet gaan. Daar gaan we met z’n allen voor.

Bedankt,
Stageteam Praktijkonderwijs Zutphen