Certificatenmiddag 10 juli 2019

12 juli 2019

63 leerlingen ontvangen hun certificaat en/of diploma.

Afgelopen woensdagmiddag hebben maar liefst 63 leerlingen het certificaat en/of diploma ontvangen van hun cursusleider(-s). Dit tijdens ons jaarlijkse feestje: de Certificatenmiddag!
In zeven richtingen hebben de leerlingen de afgelopen weken soms meerdere examens gedaan. Wat was het spannend en wat is er hard gewerkt.Helaas heeft niet iedereen het examen behaald. Voor deze leerlingen toch ons “petje af” voor hun inzet. Verder ook een groot compliment aan de bedrijven. Bij veel richtingen hebben de examens namelijk plaatsgevonden binnen de bedrijven.
De certificaten die behaald zijn, geven de leerlingen zelfvertrouwen. Daarnaast weten ze nu meer van de beroepsrichting en het is in veel gevallen een mooie opstap voor het MBO.
Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd namens alle collega’s van Praktijkonderwijs Zutphen.