Stage-informatie avond 2019

08 maart 2019

Woensdagavond 6 maart 2019 heeft wederom de stage-informatieavond plaatsgevonden.

Deze avond is een paar jaar geleden opgezet n.a.v.  een verzoek vanuit de ouderkwaliteitsraad en de vele vragen van leerlingen en ouders uit leerjaar 2. Sindsdien is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende, drukbezochte avond.Dat er een behoefte lag, bleek wel uit de grote opkomst. Zo’n 70 ouders en leerlingen hadden zich opgegeven voor deze avond. De leerlingen van leerjaar 2 gaan volgend schooljaar naar de bovenbouw en een groot gedeelte van het onderwijsprogramma zal dan gaan bestaan uit stagelopen.
Teamleider Hermien Bosma opende de avond en heette alle gasten welkom. Daarna nam  stagecoördinator Gerrit Rood het woord over en hij vertelde, met ondersteuning van een PowerPoint, het hele stageverhaal bij Praktijkonderwijs Zutphen.  
Veel ouders gaven na afloop aan, dat er rondom het stagelopen veel duidelijk is geworden. Het is daarom een vruchtbare en leerzame avond geworden voor de leerlingen en hun ouders. Deze betrokkenheid is mooi om te zien.Mochten er n.a.v. de avond toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met de mentor of de stagecoördinator. Wij willen namelijk allemaal dat onze leerlingen een fijne en leerzame stagetijd tegemoet gaan. Daar gaan we met z’n allen voor.
Als je de PowerPoint van de stage informatie avond nog een keer wil zien, klik dan hier.

Bedankt,
Stageteam Praktijkonderwijs Zutphen