Opendag 2019

18 januari 2019

Informatie over Praktijkonderwijs ZutphenHet Praktijkonderwijs is een middelbare school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Toch zijn de lessen wel wat anders dan op andere scholen. Je bent vaak heel praktisch bezig en je leert door te doen. We bereiden je voor op een vervolgopleiding op het MBO of dat je zo zelfstandig als mogelijk aan het werk gaat.

Theorie en praktijk
In leerjaar 1 en 2 doet iedereen mee met de aangeboden theorie- en praktijkvakken. De vaardigheden bij de praktijkvakken zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. In leerjaar 2 zitten al enkele keuzemogelijkheden en vanaf leerjaar 3 mag jij je keuze voor bepaalde vakken aangeven. In leerjaar 4 ga je je specialiseren in de richting die jij het leukst vindt: bouw, detail, techniek, horeca, facilitair, magazijn of groen.

Stage
In leerjaar 3 wordt er gestart met de begeleide stage. Al vrij snel gaat deze stage over op de oriënterende stage. In leerjaar 4 kennen we de beroepsgerichte stage. Deze stage sluit aan bij de cursus, de richting, die je hebt gekozen. Je schoolcarrière wordt afgesloten met een duaal traject (werken en leren) of een plaatsingsstage.

Na school
Als je klaar bent met het praktijkonderwijs krijg je een getuigschrift. Tijdens de opleiding kun je ook branchecertificaten in de verschillende richtingen halen. Verschillende leerlingen gaan na het praktijkonderwijs verder leren op het MBO, anderen gaan direct aan het werk.

Criteria
Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, heb je een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) “praktijkonderwijs” nodig. Vanaf 1 januari 2016 zijn de Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toelating van leerlingen tot het praktijkonderwijs. Je moet daarvoor aan bepaalde criteria voldoen. De leerkracht op de basisschool kan daar alles over vertellen.

Vragen
Wil jij weten wat jij kunt bereiken op onze school?
Kom dan langs op onze Open Dag op 2 februari van 10.00 - 14.00 uur aan de Paulus Potterstraat 12A te Zutphen en geef je op voor de minilessen op maandag 11 februari.
Ben je 2 februari verhinderd dan kun je een afspraak maken met Hermien Bosma, teamleider onderbouw, tel. 0575 515982.