Luisteris

14 november 2018

Luisteris: maakt leerlingen bewust van de gevaren op en rond het spoor

Luisteris is een voorlichtingsprogramma van NS. Hoofdconducteurs en machinisten geven hierin voorlichting aan scholieren (10 t/m 20 jaar) om hen bewust te maken van de risico’s van onveilig gedrag op en rond het spoor.


In het programma bespreken zij ook het onderwerp agressie. Hierin ligt het accent op de gevolgen van ongewenst (groeps-)gedrag richting treinpersoneel.
Doel van de voorlichting is onveilige situaties in de spooromgeving en agressie voorkomen.


De leerlingen hebben eerst uitleg gekregen over het werk van een conducteur en wat er allemaal gecheckt wordt, voordat een trein kan vertrekken.
Met voorbeelden uit de praktijk over collega’s die betrokken zijn geweest bij agressie in de trein, krijgen de leerlingen een beeld over wat wel en niet gewenst gedrag is en wat ze kunnen doen als ze hiervan getuige zijn.


Aan het eind van de voorlichting zagen de leerlingen een indrukwekkend filmpje over een conducteur, die door een groep jongeren agressief was benaderd en wat de (heftige) gevolgen zijn van dat groepsgedrag.