Stageinformatieavon Achteraf!

09 maart 2018

Woensdagavond 7 maart jl. heeft bij ons op school weer de stage-informatieavond plaatsgevonden.

Deze avond is 5 jaar geleden opgezet n.a.v. een verzoek vanuit de ouderkwaliteitsraad en vele vragen van leerlingen uit leerjaar 2  en hun ouders. Deze leerlingen gaan aankomend schooljaar naar de bovenbouw en een groot gedeelte van het onderwijsprogramma zal gaan bestaan uit stagelopen. Er is duidelijk behoefte aan uitleg rondom het stagelopen.

Dat er ook dit schooljaar de behoefte lag, bleek wel uit de grote opkomst. Zo’n 110 ouders en leerlingen hadden zich opgegeven voor deze avond. 
Stagecoördinator Gerrit Rood vertelde deze avond, met ondersteuning van een presentatie, het hele stageverhaal bij Praktijkonderwijs Zutphen.

Vanaf het begin van de presentatie waren er ouders en leerlingen met goede vragen.
Veel ouders gaven na afloop aan, dat er veel duidelijk is geworden rondom het stagelopen. Het is daarom een leerzame avond geworden voor zowel de leerlingen, de ouders en de school.  Deze betrokkenheid is mooi om te zien.

Mochten n.a.v. de avond toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met de mentor of stagecoördinator. Wij willen namelijk allemaal dat onze leerling een fijne en leerzame stagetijd tegemoet gaat.

Als je de presentatie van de stage informatieavond nog een keer wil zien, klik dan hier.

Bedankt,
Stageteam Praktijkonderwijs Zutphen