7 Maart 2018 Stageinformatieavond!

23 februari 2018

Woensdagavond 7 maart a.s. wordt bij Praktijkonderwijs Zutphen weer de jaarlijkse stage- informatieavond voor leerjaar 2 georganiseerd.

Deze avond is opgezet n.a.v. een verzoek vanuit de ouderkwaliteitsraad en de vele vragen van leerlingen uit leerjaar 2 en hun ouders. Deze leerlingen gaan volgend schooljaar naar de bovenbouw en een groot gedeelte van het onderwijsprogramma zal vanaf dat moment bestaan uit stagelopen. Hierbij lag en ligt nog steeds een duidelijke behoefte aan informatie. Een terechte vraag om deze avond te organiseren.

Via de stage leer je in de praktijk, bereiden we je voor op een toekomstige arbeidsplek of raak je praktisch gediplomeerd in een bepaald vakgebied. Stagelopen is daarbij een veelomvattend en belangrijk onderdeel.  Daarom willen wij u graag op de hoogte brengen.
Naast het stagelopen in het algemeen, gaan wij het hebben over de stagefasen, doelstellingen, uitstroom, stageplekken, wat wordt er verwacht van uw zoon of dochter en wat kunt u verwachten van de stagebegeleider, de werkvloerbegeleider en de school, etc.
Wij willen u alles duidelijk maken omtrent het stagelopen en vragen beantwoorden.
Mochten er n.a.v. de avond nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met de mentor of stagecoördinator. Wij willen allemaal dat onze leerling een fijne en leerzame stagetijd tegemoet gaat.

  • Waar: Praktijkonderwijs Zutphen, Paulus Potterstraat 12a te Zutphen
  • Wanneer: Woensdag 7 maart 2018
  • Tijd: 18.45 uur - ±19.45 uur

Tot dan!
Stageteam Praktijkonderwijs Zutphen