Stageboekje

Vanaf (eind) leerjaar 3 lopen de meeste leerlingen zelfstandige stagetrajecten. Om dit te kunnen volgen krijgen alle leerlingen een stageboekje waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

In dit stageboekje staan de algemene gegevens van het bedrijf, de basisafspraken en vrije dagen. Daarnaast worden de beoordelingen ingevuld wanneer de praktijkbegeleider van school op bezoek komt.

De leerlingen en de praktijkopleider van het bedrijf beoordelen de werkzaamheden van de leerling. Deze beoordelingen zijn input voor het gesprek dat er met de leerling wordt gevoerd. Zo leren de leerlingen steeds beter om kritisch naar zichzelf te kijken en ook zichzelf complimenten te geven. Daarnaast is feedback van de begeleider onmisbaar in het leerproces.

Vanuit de gesprekken worden doelen gevormd voor de aankomende periode. Wat wil de leerling leren en hoe zal de aanpak zijn en welke hulp wordt hierbij ingezet?

De leerlingen nemen de beoordelingen over in Presentis. Dit kunnen de leerlingen thuis doen of op school. De praktijkbegeleider van school maakt een verslag van het bezoek en noteert de afgesproken doelen in Presentis. Deze beoordelingen en doelen komen dan terug op 'Mijn ontwikkelplan' van de leerling. Dit geeft een duidelijk beeld van hoe het gaat in de voorbereiding richting arbeid.

Klik op de afbeelding om het stageboekje te openen.