Bekijk voor algemene informatie over onze school de informatiegids van het huidige schooljaar.

Lees meer

Vanaf (eind) leerjaar 3 lopen de meeste leerlingen zelfstandige stagetrajecten. Om dit te kunnen volgen krijgen alle leerlingen een stageboekje waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

Lees meer

Om de ouders en stagebedrijven die onze leerlingen begeleiden te informeren hebben we een stagebrochure ontwikkeld.

Lees meer