Laat je mening horen en steek je armen uit de mouwen

De leerlingenraad, OKR, (G)MR en collega-organisaties. Samen staan we sterk.

Betrokkenheid

Betrokken zijn wil letterlijk zeggen "een rol spelen in.". 
Praktijkonderwijs Zutphen wil dat leerlingen, ouders en medewerkers actief betrokken zijn bij de school. Door allemaal een rol te spelen binnen de school is het de school van ons allen. Een school waar we samen trots op zijn. Een school waar leerlingen graag komen om zich te ontwikkelen. Een school waar medewerkers iedere dag met veel plezier werken. En een school waar u als ouders uw kind ziet groeien naar volwassenheid.

Medezeggenschap

We vinden het belangrijk dat iedereen een mening heeft binnen de school. Iedere mening telt mee en doet ertoe. 

Binnen de school hebben we officiële overlegvormen zoals de medezeggenschapsraad, de ouderkwaliteitsraad en de leerlingenraad die echt meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid en ontwikkelingen van de school. 
De leerlingenraad gaat vooral in op vragen die bij leerlingen spelen. De leerlingenraad krijgt jaarlijks een scholing om te leren hoe ze de rol als leerlingvertegenwoordiger op moeten pakken.
De ouderkwaliteitsraad houdt zich vooral met de kwaliteit binnen de school bezig.

De medezeggenschapsraad waar ouders en medewerkers in zitten, houdt zich vooral met beleidszaken en de organisatie van de school bezig.