Examenperiode

Veel leerlingen doen tijdens het schooljaar examen voor een praktijkvak en/of theorie. In de periode vanaf april tot einde schooljaar worden de meeste examens afgenomen. Vaak door erkende landelijk organisaties. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om een landelijk erkend diploma en/of certificaat te behalen in de richting die ze gekozen hebben . 

Voor de richtingen Bouw, Detail, Facilitair, Groen, Horeca, Magazijn en Techniek en ook Nederlands, Engels en rekenen worden certificering en diplomering aangeboden.