Vakken en lessentabel

Lesmethoden
Bij ons op school wordt in de onderbouw gewerkt met verschillende niveaus van klassen. We hebben de PRO-klassen en de PRO-PLUS-klassen. Plaatsing in deze klassen wordt gedaan in samenspraak met de school waar de leerling vandaan komt.

In de PRO-klas krijgt een leerling  vooral les uit methoden, die geschreven zijn voor het praktijkonderwijs. In de PRO-PLUS-klas krijgt een leerling les uit methoden voor het praktijkonderwijs, maar daarnaast ook les uit boeken van het VMBO-B. 


Wij zijn van mening, dat je zoveel mogelijk de talenten van een leerling moet benutten. Wanneer in de PRO-klas een leerling zit, die voor een bepaald vak ook meer aan kan, wordt deze mogelijkheid ook geboden. En omgekeerd, wanneer voor een leerling in een PRO-PLUS-klas een boek te hoog gegrepen is, kan hier ook voor een methode van de PRO-klassen gekozen worden.


Vanaf leerjaar 3 wordt het onderscheid in lesmethoden voor de PRO-en PRO-PLUS-klassen steeds kleiner. Er wordt minder gebruik gemaakt van VMBO-B methoden en we gaan ons meer richten op de voorbereiding naar werk en voor het leren voor de referentieniveaus 1F/2F/3F  (zie niveaugroepen).


Rooster
Onze school werkt met een vast rooster voor een heel schooljaar.  We streven naar zo min mogelijk lesuitval. Wij zorgen er in ieder geval voor, dat een leerling geen tussenuren heeft.

1e uur 08.20 uur - 09.10 uur
2e uur 09.10 uur - 10.00 uur
Pauze  10.00 uur - 10.15 uur
3e uur 10.15 uur - 11.05 uur
4e uur 11.05 uur - 11.55 uur
Pauze  11.55 uur - 12.25 uur
5e uur 12.25 uur - 13.15 uur
6e uur 13.15 uur - 14.05 uur
Pauze  14.05 uur - 14.20 uur
7e uur 14.20 uur - 15.10 uur