Leermiddelen en schoolspullen

We werken op school met een boekenfonds, d.w.z. dat de school de boeken bestelt en deze via school uitgegeven worden.

Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u thuis een pakket informatie aangaande het volgende schooljaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een boekenlijst. Soms krijgen de leerlingen de boeken mee naar huis, maar het kan ook zijn dat het boeken betreffen die op school blijven liggen en alleen in de klas gebruikt worden.

De boeken die meegaan naar huis worden aan het einde van het schooljaar weer op school ingeleverd.
Bij verschillende methoden wordt gewerkt met online-opdrachten en -informatie. Voor deze informatie wordt door de uitgever een code klaargezet. Hoe leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, wordt in de les uitgelegd door de docent.

Voor het gebruik van de boeken wordt niet betaald. Vanuit de overheid is geregeld dat de school een bedrag krijgt om de leerlingen van boeken te voorzien.

Wij mogen wel verwachten van de leerlingen dat zij hier op een goede manier mee omgaan. Indien een boek tijdens het schooljaar beschadigd raakt door toedoen van uw kind, worden de kosten van het vervangen van dit boek aan het kind c.q. u doorberekend. Ook als de leerling een boek of werkboek kwijt raakt, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Naast de gratis leermiddelen zullen er ook leermiddelen door de leerling aangeschaft moeten worden. Het gaat dan om leermiddelen voor wat algemener gebruik, zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine. Deze leermiddelen staan op de lijst van het informatiepakket.