Onze praktijkrichtingen, cursussen en opleidingen

Er zijn zeven uitstroomrichtingen met meerdere mogelijkheden die een leerling kan doorlopen.

Leerjaar 1 en 2

Bij ons op school bestaat een groot gedeelte van het lesprogramma in de onderbouw uit praktijklessen.
Deze lessen zijn voornamelijk gericht op zelfredzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat een jongere zichzelf kan redden en zelfstandig zijn eigen leven kan leiden. (koken, klusjes, tuin enz.) Dit sluit aan bij het curriculum Praktijkonderwijs (wonen, werken, vrije tijd en burgerschap)

De praktijkvakken die in de onderbouw gegeven worden zijn: Bouw, Groen, Horeca, Techniek en Verzorging. 

Het brede aanbod van praktijkvakken zorgt ervoor, dat leerlingen veel ervaring opdoen in de verschillende richtingen. De leerling kan in leerjaar 3 algemeen kiezen en vervolgens in leerjaar 4 een weloverwogen keuze maken in welke richting hij later wil gaan werken.

Uiteraard wordt in de onderbouw ook al een start gemaakt met het aanleren van werknemersvaardigheden. Werknemersvaardigheden zijn de  vaardigheden die een werknemer moet bezitten zodat hij een goede medewerker is en een baan kan behouden. Dit kunnen algemene vaardigheden zijn of vakinhoudelijke vaardigheden. De vakinhoudelijke vaardigheden verschillen uiteraard per vakrichting. Bij vakinhoudelijke vaardigheden en kennis kunt u denken aan bijvoorbeeld: gereedschapskennis, materiaalkennis, vakinhoudelijke vaardigheden uitoefenen, veilig werken, enz.

Enkele voorbeelden van de algemene werknemersvaardigheden die wij belangrijk vinden zijn: zelfstandigheid, afspraken nakomen, productiviteit, arbeidsverhoudingen en samenwerken.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 worden de volgende praktijkvakken aangeboden: Bouw, Groen, Horeca, Techniek en Dienstverlening. Dit zijn veelal keuzevakken. Een leerling kiest de vakrichtingen die hij leuk vindt en later mogelijk verder in wil. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan de vakinhoudelijke vaardigheden en kennis en aan de werknemersvaardigheden.

Leerjaar 4

In leerjaar 4 kiest een leerling één van de zeven richtingen waarin hij verder wil. De richtingen die wij aanbieden zijn: Bouw, Detail, Groen, Horeca, Magazijn, Techniek en Dienstverlening. 
Voor deze zeven richtingen bieden wij vakgerichte cursussen en opleidingen aan. Elke woensdag is bij ons op school de cursusdag. Voor alle cursussen staan wekelijks op de woensdag 4 tot 6 leseenheden van 50 minuten op het rooster. Dit gedurende een compleet schooljaar. Daarnaast lopen deze leerlingen stage in de door hen gekozen richting. Voor meer informatie over stage kunt u het stagebeleidsplan inzien.

Leerjaar 5

In leerjaar 5 zijn er verschillende mogelijkheden voor onze leerlingen. Leerlingen die de cursus in leerjaar 4 positief hebben afgerond én de capaciteiten bezitten, kunnen doorstromen naar een entree-opleiding op het MBO. Voor alle richtingen bij ons op school is er een samenwerking met de entree-opleiding.
Wanneer een leerling deze opleiding volgt gaat hij 1 dag in de week naar de entree-opleiding op het MBO. Daar volgt hij de lessen in de theorie en praktijk. Een dag in de week komt de leerling terug op het Praktijkonderwijs in Zutphen om extra ondersteuning en uitleg te krijgen over het huiswerk en praktijkopdrachten. Drie dagen in de week loopt de leerling stage bij zijn leermeester. Hij zal de leerling in de praktijk opleiden en beoordelen.

Leerlingen die geen entree-opleiding willen volgen of de capaciteiten niet bezitten kunnen zich bij ons op school verder ontwikkelen in de door de leerling gekozen branche richting. Uiteraard komt het ook wel eens voor dat een leerling een extra cursus volgt in een andere branche, extra stage gaat lopen of zelfs al gaat werken bij een werkgever.